Guld och gröna skogar - Investera klimatsmart och bli rik


Av Sasja Beslik och Karim Sayyad
Guld och gröna skogar : investera klimatsmart och bli rik 
 
Hållbarhet och miljöfrågor har uppmärksammats mer och mer under de senaste åren. Idag kan det ses som en hygienfaktor inom näringslivet att arbeta med hållbarhetsfrågor. I vart skulle ingen av de större svenska företagen erkänna att det inte är en viktigt fråga för dem. Ibland blir det dock tydligt vid besök hos vissa företag att det mest är något besvärligt som måste hanteras utöver produktionen av x och y.

Från ett investerarperspektiv är det inte alltid lätt att veta vem som verkligen arbetar med frågorna och som har gjort det till en prioriterad fråga i verksamhet, håller på eller har integrerat frågorna i verksamheten. Många företag håller på med greenwashing, dvs grönmålar sin bruna verksamhet. Eller om vi ska vara mer uppriktiga: snackar en massa skit och gör inte så mycket i verkligheten mer än snackar.

Författarna tar i boken upp hur du som privatperson kan investera mer klimatsmart. Att minska avtrycket från vår privatkonsumtion är bara en del av ekvationen men vi behöver även fler hållbara alternativ på marknaden. Ett exempel är den påverkan som kommer från svenskarnas aktiesparande. Om svensken, som har ett snittsparande på 517 000 kr, investerar det i en hållbar fond istället för den traditionella fonden minskar dennes koldioxidavtryck med nästan 7 ton under ett år.

Om du investerar ditt pensionssparande i en traditionell fond med en årlig avkastning på 7 % uppgår det totala koldioxidavtrycket till 2 903 ton, jämfört med 617 ton för den hållbara fonden. Det innebär en koldioxidbesparing på 2 286 ton. Jämför det med de ca 11 ton koldioxid som svenskarna i snitt ger upphov till idag så har du stora möjligheter att minska ditt klimatintryck genom ditt sparande. Som inspiration anger boken fem investeringsmöjligheter inom klimatlösningar: energilagring, smart jordbruk, grön infrastruktur, förnybar energi och miljöskydd.

En viktig aspekt boken tar upp är risken för s.k. stranded assets eller tillgångar i fossila bolag inom bl a kol- och oljeindustrin som blir värdelösa om vi ska begränsa den globala uppvärmningen  till två grader. Endast 20 % av dessa tillgångar kommer att kunna tillgodogöras om vi ska bromsa uppvärmningen till två grader. Vi ser redan effekterna av detta i Europa och USA där kolkraftverk inte längre är lönsamma på grund av låga elpriser och högre miljökrav. Detta gäller speciellt äldre och ineffektiva kolkraftverk. Personligen investerar jag inte direkt i olje- eller kolbolag för jag tror inte på deras framtid och framförallt vill jag inte bidra till en global uppvärmning och försämrade livsvillkor för många för att kortsiktigt tjäna pengar.

En fråga som ibland tas upp och som tas upp i boken är om du inte ska försöka påverka bolaget som ägare. Jag vet att jag själv aldrig kommer att ha energin att bedriva påverkanskampanjer på bolagsstämmor så jag väljer helt enkelt att inte investera i dessa bolag. Sen ska jag erkänna att jag inte har koll på mina fondinnehav men det ligger på att göra-listan att få koll och på sätt ta aktiva beslut om att behålla eller sälja.

Boken har en del tänkvärt om hållbara investeringar som fått mig att fundera över framförallt mina fondinnehav. I mina aktieinnehav har jag i viss mån fattat beslut på hållbarhetsaspekter men boken har gett en del tips om hur jag kan göra processen mer konkret än att bara läsa hållbarhetsredovisningar. Författarna jobbar på Nordea och det skiner igenom i vissa av tipsen där du blir tipsad om att kontakta din bankrådgivare för att få tips om hållbara fonder. Jag ser inte bankrådgivare som rådgivare utan som säljare så jag skulle inte kontakta en banksäljare för tips eller tipsa någon om det. Jag har testat använda ”bankrådgivare” för ca 10 år sedan och kunde snabbt konstatera att jag visste mer än henne.

Sammanfattningsvis kan jag säga att det är en läsvärd och relativt kort bok för den som vill komma i gång med hållbara investeringar. 
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Tomt på lönekontot

Ifrågasätt dina vanor

Amortera eller amortera inte?